Privacyverklaring proXia online

Privacy van gegevens is voor proXia heel belangrijk. We willen heel zorgvuldig omgaan met de data van onze klanten en examenkandidaten. Dit deden we al voor de AVG in werking trad. Maar nu, met het in werking treden van de AVG, maken we ook zichtbaar wat we aan privacy doen. Zie hiervoor de privacyverklaring.