Iedereen in Nederland die beroepsmatig asbest verwijderd moet hiervoor gecertificeerd zijn en werkzaam zijn bij een gecertificeerd bedrijf.

Dit is in de Nederlandse wet vastgelegd. Men heeft hiertoe besloten omdat inademing van asbestvezels heel schadelijk is voor de gezondheid.


Certificaten worden verstrekt door daarvoor aangewezen certificerende instellingen. Dit wordt pas gedaan wanneer de kandidaat door middel van een theorie- en een praktijkexamen heeft laten zien voldoende kennis en vaardigheden te bezitten om op de in de wet afgesproken manier met asbest om te gaan. Bijna alle kandidaten volgen hiervoor een opleiding bij een erkend opleidingsinstituut. ProXia maakt gebruik van de faciliteiten van opleidingsinstitutenĀ HCMV Opleidingen (Apeldoorn).

Er zijn diverse examenprofielen waarin de examenkandidaat examen kan doen. Deze hebben te maken met de kennis en vaardigheden en daarmee ook met het werk wat de kandidaat na het behalen van het certificaat mag uitvoeren. ProXia is geautoriseerd om examens af te nemen voor de profielen DAV1, DAV2, DTA, DAA, DIA en ADK. Wanneer u bij HCMV Opleidingen een opleiding in een van de genoemde profielen volgt, verzorgt proXia automatisch uw examen. U kunt ook een examen bij proXia aanvragen zonder gebruik te maken van de diensten van een opleider. Neem hiervoor contact met ons op.

ProXia beweegt zich in de voorbereiding en de uitvoering van de examens voortdurend in het spanningsveld tussen flexibiliteit en kwaliteit: flexibel in het plannen en uitvoeren van de examens zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteitseisen die ze zich stelt.

ProXia is een geautoriseerde en onafhankelijke exameninstelling voor het afnemen van examens in de asbestbranche. ProXia doet dat namens de certificerende instelling IBEX Certificatie.
Dit is door de overheid aangewezen certificerende instelling.