DAV1 Examen

DAV1 examen is de eerste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbestverwijderaar. Het DAV1 examen vormt de afsluiting van de eerste fase. Hierna gaat de kandidaat zich via een praktijkperiode en DAV2 verdiepen in de praktijk.

Doelgroep:

 • Asbestsaneerders
 • Slopers
 • Aannemers
 • Uitzendbureaus

Wat kunt u verwachten:

 • Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Er zijn meer dan 3500 toepassingen van asbest. Dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid is algemeen bekend. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is daarom aan strenge regels gebonden. Het examen DAV1 toetst of de kandidaat voldoende theoretische kennis in huis heeft om veilig en gestructureerd met asbest om te gaan.
 • Het examen DAV1 duurt in totaal één dagdeel.
 • De toetsing bestaat uit een theoretische en praktische toets. Het theoriedeel duurt 45 minuten en heeft 20 meerkeuzevragen welke digitaal worden afgenomen. Het praktijkdeel duurt 60 minuten waarin de kandidaat opdrachten uitvoert die gerelateerd zijn aan veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV1. Dit certificaat heeft een geldigheidstermijn van 6 maanden.

Afdracht DAV1 examen:

 • Per examenkandidaat wordt bij deelname aan het DAV1 examen € 255 afgedragen aan Stichting Ascert. Kandidaten die binnen 6 maanden na het behalen van het DAV1 examen ook het DAV2 examen doen bij proXia examenbureau betalen geen extra afdracht voor het DAV2 examen.

Toelatingseisen DAV1 examen:

 • De kandidaat is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • De kandidaat is in het bezig van een geldig legitimatiebewijs.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname DAV1 examen:

 • Geldig facefit-test certificaat (niet ouder dan een jaar) voorzien van handtekening kandidaat;
 • Certificaat deel 1  of deel 2 instructie “adembescherming”. Zie ook vezelveiligheid.nl;
 • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.

Tarieven deelname DAV1 examen incl. afdracht CI:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.

Volledig DAV1-examen incl. afdracht CI : € 355,-
Afdracht Ascert DAV1 : € 255,-
Herexamen theorie DAV1 : € 115,-
Herexamen praktijk DAV1 : € 255,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT