DTA Examen

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.
Het DTA-examen is de laatste stap op weg naar het deskundig toezicht houden bij asbestsaneringen.

Doelgroep:

 • Leidinggevenden bij asbestsaneringen.
 • Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen.
 • Werkvoorbereiders asbestsaneringsbedrijven.
 • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.

Om deel te nemen aan het DTA-examen dient de kandidaat te beschikken over een geldig DAV2-certificaat of een DTA certificaat
Indien het DTA certificaat langer dan een jaar verlopen is, dient u eerst uw DAV2 certificaat te behalen.

Wat kunt u verwachten:

 • Het examen DTA toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als DTA.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets. Het theoriedeel duurt 90 minuten bevat een toets met 50 meerkeuzevragen en wordt digitaal afgenomen.
 • Het praktijkexamen duurt 105 minuten en bestaat uit drie onderdelen: het geven van een presentatie, de materiaalherkenning en het afleggen van de praktijkproef. Tijdens het praktijkdeel houdt de kandidaat toezicht op de werkzaamheden van een DAV-er. Waarbij hij zo nodig adequaat corrigerende acties moet nemen.
 • Het examen DTA duurt in totaal één dagdeel.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig

Afdracht DTA examen:

 • Per examenkandidaat wordt bij deelname aan het DTA examen € 255 afgedragen aan Stichting Ascert.

Toelatingseisen:

 • De kandidaat is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig DAV2 certificaat of een DTA certificaat (niet langer dan één jaar verlopen).

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname DTA examen:

 • Geldig DAV2 certificaat of DTA certificaat (deze mag niet langer dan 1 jaar verlopen zijn);
 • Geldig facefit-test certificaat (niet ouder dan een jaar) voorzien van handtekening kandidaat;
 • Certificaat deel 2 instructie “adembescherming”. Zie ook vezelveiligheid.nl;
 • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.

Tarieven deelname DAV1 examen incl. afdracht CI:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.

Volledig DTA-examen incl. afdracht CI : € 550,-
Afdracht Ascert DTA : € 255,-
Herexamen theorie DTA : € 180,-
Herexamen praktijk DTA : € 355,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT