DAA Examen

Uit een onderzoeksrapport van onder meer de Inspectie SZW is gebleken dat medewerkers van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers vaak niet goed zijn opgeleid om verantwoord om te gaan met de risico’s van asbest. Met name de inzameling van particulier asbestafval blijkt in veel van de onderzochte gemeentewervenonveilig te gebeuren. Dit brengt risico’s voor mens en milieu met zich mee.
Wanneer u uw examen Deskundig Asbest Acceptant (DAA) voldoende afsluit bent u voorbereid op het herkennen van asbest bij stort en transport.

Doelgroep DAA examen:

  • Voor medewerkers en verantwoordelijken van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers die in aanraking kunnen komen met asbest.

Wat kunt u verwachten:

  • Het examen toetst of de kandidaat de kennis en praktische vaardigheden bezit voor een veilige en deskundige acceptatie van asbest(verdacht) afval. Dit doen we op basis van de toetsingseisen van Ascert.
  • Het theorie-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen en een onderdeel materiaalherkenning met 10 vragen.
    In totaal worden er 30 vragen getoetst.
  • Bij het voldoende afsluiten van het examen, ontvangt de cursist het certificaat Deskundig Asbest Acceptant, welke een geldigheidsduur heeft van 10 jaar.
  • Prijs examen is inclusief afdracht Ascert.

Toelatingseisen DAA examen:

  • Minimale leeftijd is 18 jaar.

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname DAA examen:

  • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.

Tarieven deelname DAA examen incl. afdrachten Ascert & CI:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje en afdracht aan Ascert.

Volledig DAA examen : € 155,-
Herexamen DAA : € 150,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT