VIA Examen

De wetgever heeft in de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit maar ook  in bijvoorbeeld wet- en regelgeving voor het (leef-)milieu vastgelegd dat mensen die met gevaarlijke stoffen werken of betrokken zijn bij het inventariseren van deze stoffen, goed opgeleid dienen te zijn. De wetgever bepaalt hierbij niet hoe het gedaan dient te worden als het gaat om het vakkundig inventariseren naar asbesthoudende toepassingen. Het gaat om het resultaat.

Er zijn verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden getoetst kunnen worden. Het staat iedereen vrij om te kiezen voor een bepaald systeem. Voor ons staat maar 1 ding centraal: Keuzevrijheid om te komen tot aantoonbare kennis. Wij kiezen voor een periodieke toetsing waarmee wordt voldaan de gestelde eisen. Want de eisen staan voor borging van kwaliteit. De weg ernaar toe dient enkel aan de eisen te voldoen.

Daarom kunnen (vooralsnog) alle bij  dNAA gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven exclusief terecht bij Aucin en haar aangesloten partners voor een manier van opleiden en toetsen, waarbij eens in de drie jaar de kennis en vaardigheden in een actueel examen wordt getoetst en de kwalificatie van de inventariseerder jaarlijks in het veld en op de vestiging van het inventarisatiebureau wordt getoetst.

De afgelopen maanden hebben Aucin, dNAA en proXia Examenbureau gezamenlijk gewerkt aan een alternatief voor het PE-systeem. Met daarin aandacht voor de wensen en eisen van de markt. Met deze opleiding en examens wordt aantoonbaar dat kandidaten vakbekwaam zijn.

De trainingen en examens worden in eerste instantie georganiseerd in Meppel en Horst. Hier zijn onafhankelijke, gekeurde locaties waar examens afgenomen kunnen worden.

Vanaf 1 oktober 2023 kunt u bij ons terecht voor deze nieuwe opzet. Vanaf dan zullen we wekelijks examens organiseren en periodiek, verdeelt over de twee locaties, trainingen worden gegeven. Vanzelfsprekend worden de trainingen gegeven door ervaren opleiders.

De Persoonscertificaten worden uitgegeven door dNAA onder beheer van de schemabeheerder Aucin.

Deze manier van opleiden, met een officieel certificaat voldoet aan de wensen van de overheid tot het komen van deelcertificaten waarmee kennis is vastgelegd. Daarmee wordt voldaan aan de aantoonbare specifieke deskundigheid bedoelt als ook in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wat kunt u verwachten:

Mensen die nieuw in de branche beginnen dienen opgeleid te worden en  geëxamineerd. Dit noemen wij de Vakbekwaam Inventariseerder Asbest 1 (VIA1). De basis elementen gaan in op de benodigde vaardigheden. Tijdens de opleiding is er aandacht voor:
1. Wet- en regelgeving
2. Herkennen van Asbest
3. Rapportage
4. Inventarisatie uitvoering

Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de kandidaat een certificaat, afgegeven door AUCIN. Dit certificaat is 3 jaar geldig.

Vakbekwaam Inventariseerder Asbest 2 (VIA2)

Mensen die nu reeds beschikken over het DIA-certificaat kunnen direct instromen voor de opleiding en examen VIA2. Het systeem is zo ingericht dat iedereen met ervaring en een geldig certificaat (DIA en VIA1) kan instromen.
Bij de training en examen (VIA2) gaat het om de benodigde standaard vaardigheden en kennis voor alleen Arbeidsomstandigheden maar ook (niet uitsluitend) het (leef-)milieu, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen, technieken en (Europese) wet- en regelgeving.

Voor wie:

  • Deze manier van persoonscertificering is in eerste instantie voorbehouden aan de klanten van dNAA. Bedrijven die hierbij zijn aangesloten mogen deelnemen aan trainingen en examens. Voor deze bedrijven geldt wel dat het direct gaat om reeds gecertificeerde asbestprofessionals en nieuwe professionals.

Toelatingseisen:

  • De kandidaat is minimaal 18 jaar oud.
  • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
  • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
  • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname VIA examen:

  • De kandidaat heeft deel 1 of deel 2 van het online instructieprogramma Adembescherming afgerond, te volgen via www.vezelveiligheid.nl;
  • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.

Tarieven deelname VIA examen:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.

Volledig VIA examen incl. afdracht CI : € 480,-
Afdracht Aucin VIA : € 195,-
Herexamen rapportage VIA : € 210,-
Herexamen theorie VIA : € 160,-
Herexamen praktijk VIA : € 250,-
Herexamen rapportage en praktijk VIA : € 400,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT