DAV2 Examenherhaling

DAV2 herhalingsexamen is voor kandidaten die reeds in de asbestbranche werken en hun huidige DAV2 certificaat willen verlengen of opnieuw behalen. Na het behalen van het DAV2 herhalingsexamen is de cursist wederom volledig gecertificeerd DAV2 en voldoet hij/zij aan de norm volgens de voorwaarden van het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.

Doelgroep:

 • Asbestsaneerders (in het bezit van een DAV2 of DTA certificaat).

Wat kunt u verwachten:

 • Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Er zijn meer dan 3500 toepassingen van asbest. Dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid, is algemeen bekend. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is daarom aan strenge regels gebonden. Het examen DAV2 toetst of de kandidaat voldoende theoretische kennis in huis heeft om veilig en gestructureerd met asbest om te gaan. Dit wordt getoetst op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen DAV2 duurt in totaal één dagdeel.
 • De toetsing bestaat uit een theoretische en praktische toets. Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 meerkeuzevragen welke digitaal worden afgenomen. Het praktijkdeel duurt 120 minuten waarin de kandidaat opdrachten uitvoert die gerelateerd zijn aan veilig en milieu- en arbeidshygiënisch werken.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2. Dit certificaat heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar.

Afdracht DAV2 herhalingsexamen:

 • Per examenkandidaat wordt bij deelname aan het DAV2 herhalingsexamen € 255,- afgedragen aan Stichting Ascert.

Toelatingseisen:

 • De kandidaat is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • De kandidaat is in het bezig van een geldig legitimatiebewijs.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat is in het bezit van een DAV2 of DTA certificaat (al dan niet verlopen).

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname DAV2 herhalingsexamen:

 • Huidig DAV2 of DTA certificaat (deze mag verlopen zijn);
 • Geldig facefit-test certificaat (niet ouder dan een jaar) voorzien van handtekening kandidaat;
 • Certificaat deel 2 instructie “adembescherming”. Zie ook vezelveiligheid.nl;
 • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.

Tarieven deelname DAV2 herhalingsexamen incl. afdracht CI:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.

Volledig DAV2-examen (hercertificeren) incl. afdracht CI:€ 440,-
Afdracht Ascert DAV2 (hercertificeren):€ 255,-
Herexamen theorie DAV2:€ 115,-
Herexamen praktijk DAV2:€ 255,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT