ADK Examen

Asbestdeskundige (ADK) is een examen dat bedoeld is voor toezicht en handhavende instanties.

Vanaf 01-06-2021 is het ADK vernieuwd en opgedeeld in diverse categorieën.
Momenteel zijn enkel categorie I, II, IIIb en V gereed voor afname.

CategorieBenamingDoelgroep
(niet limitatief)
Examen
IADK Toezicht en Handhaven,
inclusief monstername
Inspecteur OD– theorie
– documentcontrole
– audit
– communicatie
IIADK Toezicht en Handhaven,
exclusief monstername
Inspecteur SZW
Auditor CKI Proces
BOA
Vergunningenmedewerker
Milieuagent en de medewerkers Tactische
Opsporing van de teams milieu
– theorie
– documentcontrole
– audit
– communicatie
IIIaADK Procesverbetering en –
bewaking
Asbestinventarisatie
Interne auditor
Technisch-eindverantwoordelijke
Kwaliteitscoördinator
– theorie
– documentcontrole
audit
IIIbADK Procesverbetering en –
bewaking
Asbestverwijdering
Interne auditor
Kwaliteitscoördinator
– theorie
– documentcontrole
– audit
IVADK ProcesuitvoeringWerkvoorbereider bij
asbestverwijderingsbedrijf
– theorie
– documentcontrole
– audit
VADK Organisatie en/of
coördinatie
Piketmedewerker, HVK en overig– theorie
– documentcontrole
– audit

Examenonderdelen ADK per categorie:

CategorieBenamingTheorie-examenPraktijkexamen
IADK Toezicht en Handhaven,
inclusief monstername
65 gesloten vragen– documentcontrole
– audit
– communicatie
IIADK Toezicht en Handhaven,
exclusief monstername
60 gesloten vragen– documentcontrole
– audit
– communicatie
IIIaADK Procesverbetering en –
bewaking Asbestinventarisatie
50 gesloten vragen– documentcontrole
– audit
IIIbADK Procesverbetering en –
bewaking Asbestverwijdering
60 gesloten vragen– documentcontrole
– audit
IVADK Procesuitvoering60 gesloten vragen– documentcontrole
VADK Organisatie en/of
coördinatie
50 gesloten vragen

Doelgroep:

  • Diegenen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaven, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en certificerende instanties.
  • Personen die werkzaam zijn als auditor voor asbestcertificeringen.

Toelatingseisen:

  • De kandidaat is minstens 18 jaar.
  • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
  • De kandidaat is in het bezig van een geldig legitimatiebewijs.

Tarieven deelname ADK examen:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat, inclusief certificaat en pasje en afdracht CI.
De ADK prijzen zijn exclusief afdracht van Ascert. De afdracht van Ascert bedraagt € 255,- excl. BTW per kandidaat.

ADK theorie (exclusief afdracht Ascert):€ 165,-
ADK praktijk (exclusief afdracht Ascert):€ 535,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT