DIA Examen

Het DIA-examen is de laatste stap op weg naar het zelfstandig uitvoeren van asbestinventarisaties.
Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Met het certificaat op zak kan de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) zelfstandig asbestonderzoeken uitvoeren, mits in dienst van een gecertificeerd inventarisatiebureau.

Doelgroep:

 • Personen die beroepsmatig te maken krijgen met asbestinventarisaties, onder wie asbestonderzoekers, analisten, inspecteurs in asbestonderzoek, handhavers, hulpverleners en auditoren.

Wat kunt u verwachten:

 • Het examen DIA toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit om veilig en gestructureerd een asbestinventarisatie uit te kunnen voeren.
 • Het examen bestaat uit een theorie-, een rapportage- en een praktijkgedeelte.
 • Het theorie-examen duurt 90 minuten en bestaat uit 65 meerkeuze vragen. Het examen wordt digitaal afgenomen.
 • Het rapportage-onderdeel inclusief bespreking duurt 110 minuten.
 • Het praktijkonderdeel monstername inclusief monsterherkenning duurt 60 minuten.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DIA, deze is drie jaar geldig.

Toelatingseisen:

 • De kandidaat is minimaal 18 jaar oud.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname DIA examen:

 • De kandidaat heeft deel 1 of deel 2 van het online instructieprogramma Adembescherming afgerond, te volgen via www.vezelveiligheid.nl;
 • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.
 • Optioneel: huidig DIA certificaat indien deze dient te worden verlengd.

Tarieven deelname DIA examen incl. afdracht CI:

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.

Volledig DIA examen incl. afdracht CI : € 515,-
Afdracht Ascert DIA : € 255,-
Herexamen rapportage DIA : € 210,-
Herexamen theorie DIA : € 160,-
Herexamen praktijk DIA : € 250,-
Herexamen rapportage en praktijk DIA : € 400,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT