DAV2 doorstroom examen vanaf DAV1

DAV2 doorstroom examen is de laatste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbestverwijderaar. Het DAV2 doorstroom examen vormt de afsluiting van de laatste fase van het DAV1 -traject. Na het behalen van het DAV2 doorstroom examen is de cursist volledig gecertificeerd DAV2 en voldoet hij/zij aan de norm, volgens de voorwaarden van het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.

Doelgroep:

 • Asbestsaneerders (in het bezit van een DAV1 certificaat).

Wat kunt u verwachten:

 • Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Er zijn meer dan 3500 toepassingen van asbest. Dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid, is algemeen bekend. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is daarom aan strenge regels gebonden. Het examen DAV2 toetst of de kandidaat voldoende theoretische kennis in huis heeft om veilig en gestructureerd met asbest om te gaan. Dit wordt getoetst op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen doorstroom DAV2 duurt in totaal één dagdeel.
 • De toetsing bestaat uit een theoretische en praktische toets. Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 meerkeuzevragen welke digitaal worden afgenomen. Het praktijkdeel duurt 120 minuten waarin de kandidaat opdrachten uitvoert die gerelateerd zijn aan veilig en milieu- en arbeidshygiënisch werken.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2. Dit certificaat heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar.

Afdracht DAV2 doorstroom examen:

 • Indien de door u opgegeven kandidaat voor het DAV2 doorstroom examen, korter dan 6 maanden geleden ook het DAV1 examen heeft afgelegd via proXia examenbureau komt de afdracht van € 255,- te vervallen.

Toelatingseisen:

 • De kandidaat is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • De kandidaat is in het bezig van een geldig legitimatiebewijs.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat is in het bezit van een DAV1 certificaat.

Vereiste aan te leveren documenten ten behoeve deelname DAV2 doorstroom examen:

 • Huidige DAV1 certificaat (deze mag niet langer dan 3 maanden zijn verlopen ten tijde van het DAV2 doorstroom examen);
 • Geldig facefit-test certificaat (niet ouder dan een jaar) voorzien van handtekening kandidaat;
 • Certificaat deel 2 instructie “adembescherming”. Zie ook vezelveiligheid.nl;
 • Mentorverklaring en akkoordbevinding van Ascert voor de afronding van het DAV1-traject;
 • Geldig ID-bewijs meenemen naar examen.

Tarieven deelname DAV2 doorstroom examen incl. afdracht CI:

Kandidaten die doorstromen van DAV1 naar DAV2 hebben de afdracht aan Ascert bij het DAV1-examen voldaan á € 255,-.

De hieronder genoemde tarieven zijn per kandidaat en inclusief certificaat en pasje.

Volledig DAV2-examen (hercertificeren) incl. afdracht CI : € 440,-
Afdracht Ascert DAV2 (hercertificeren) : € 255,-
Herexamen theorie DAV2 : € 115,-
Herexamen praktijk DAV2 : € 255,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

CONTACT